319Sharpedo

Sharpedo 01

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn trong file “instr”
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sharpedo 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sharpedo 03

Hướng dẫn: Làm từ miệng ra phía sau. Sau đó, làm hai vây bên cạnh và đóng ở đầu các vây.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.1 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 3+1 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Sharpedo 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đầu các vây hai bên.
Cao: 33.0 cm Rộng: 34.6 cm Sâu: 29.5 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).