320Wailmer

Wailmer 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 13.0 cm Rộng: 22.4 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 2 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).