321Wailord

Wailord 01

Hướng dẫn: Làm từ miệng đến đuôi. Dán các vây khi đến lượt. Đóng tại một trong các chi tiết dưới đuôi.
Cao: 17.0 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 25.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.