322Numel

Numel 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống cổ, chân. Sau đó, làm từ chân lên bướu, đóng ở đỉnh bướu.
Cao: 15.0 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Squeezycheesecake
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Numel 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 8.2 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).