323Camerupt

Camerupt 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng ở chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.7 cm Sâu: 24.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.