323Camerupt

Camerupt 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng ở chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.7 cm Sâu: 24.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Camerupt 02

Hướng dẫn: Làm từ lông đầu xuống khuôn mặt, dán răng khi miệng làm xong miệng. Bắt đầu làm phần thân bằng cái bướu. Dán hai chân trước và các bướu trước khi làm tiếp phần thân sau. Khi làm bàn chân (cả phía trước và phía sau), mỗi phần chân và đáy chân có một cạnh màu xanh làm dấu để dán chính xác. Dán đuôi trước khi đóng thân ở chân sau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.4 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Camerupt 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.4 cm Sâu: 28.4 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).