324Torkoal

Torkoal 01

Hướng dẫn: Có ba phần riêng biệt. Phần thân trước và thân sau không cần đóng, chỉ cần đảm bảo các chân bằng phẳng. Phần mai là từ trên xuống, đóng ở chi tiết tiếp giáp với hia phần thân. Cuối cùng, dán ba phần đó lại với nhau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 30.4 cm
Số trang: 12 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Torkoal 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, đóng ở chân.
Cao: 10.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).