328Trapinch

Trapinch 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bụng.
Cao: 10.0 cm Rộng: 7.8 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).