330Flygon

Flygon 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số từ đuôi ngược về hai sừng trên đầu.
Cao: 18.0 cm Rộng: 20.3 cm Sâu: 26.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Flygon 02

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống đầu rồi ra phía sau, đóng ở đuôi.
Cao: 27.0 cm Rộng: 25.1 cm Sâu: 44.2 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Flygon 03

Hướng dẫn: Đọc hướng dẫn trong tệp ID. Các số giống nhau dán vào nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).