331Cacnea

Cacnea 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ đầu và đóng ở một trong các chân. Mô hình này không đứng độc lập, cần dán nó vào một đế .
Cao: 17.0 cm Rộng: 31.3 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cacnea 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đầu các tay. Sau đó, dán các gai vào để hoàn thành.
Cao: 12.0 cm Rộng: 22.9 cm Sâu: 9.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.