332Cacturne

Cacturne 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ chiếc mũ, cẩn thận khi đóng. Tiếp tục là tự mặt xuống chân, đóng ở chân.
Cao: 20.6 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cacturne 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 10.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).