333Swablu

Swablu 01

Hướng dẫn: Làm trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 10.0 cm Rộng: 21.6 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Rafex17 & Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.