334Altaria

Altaria 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đầu mỗi cánh.
Cao: 14.8 cm Rộng: 29.0 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Altaria 01

Hướng dẫn: Làm phần thân đóng ở chỗ dán đuôi. Làm phần cánh đóng ở chỗ chỉ định. Trang số 6 là mặt sau của đuôi, dán hai mặt với nhau trước khi cắt.
Cao: 38.0 cm Rộng: 35.7 cm Sâu: 27.0 cm
Số trang: 21 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).