335Zangoose

Zangoose 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu, đến tay. Dán đuôi trước khi đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 26.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).