335Zangoose

Zangoose 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu, đến tay. Dán đuôi trước khi đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 26.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.