336Seviper

Seviper 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu, xuống cổ, và đuôi. Tại các đoạn cong, nên làm chi tiết trên và dưới trước, sau đó nối chúng lại bằng chi tiết ở giữa.
Cao: 17.0 cm Rộng: 6.2 cm Sâu: 25.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Seviper 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu, xuống cổ, và đuôi. Tại các đoạn cong, nên làm chi tiết trên và dưới trước, sau đó nối chúng lại bằng chi tiết ở giữa.
Cao: 16.0 cm Rộng: 5.3 cm Sâu: 21.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).