337Lunatone

Lunatone 01

Hướng dẫn: Dựng từ trên xuống dưới, đóng ở chi tiết uống cong chỗ dán mũi.
Cao: 10.0 cm Rộng: 5.1 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.