338Solrock

Solrock 01

Hướng dẫn: Làm hình cầu trước. Tiếp tục dán các gai vào hình cầu. Xem vị trí dán các gai trong pdo.
Cao: 15.4 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 7.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.