338Solrock

Solrock 01

Hướng dẫn: Làm hình cầu trước. Tiếp tục dán các gai vào hình cầu. Xem vị trí dán các gai trong pdo.
Cao: 15.4 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 7.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).