339Barboach

Barboach 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 15.8 cm Rộng: 11.6 cm Sâu: 38.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javerini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Barboach 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 10.0 cm Rộng: 6.8 cm Sâu: 22.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javerini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).