339Barboach

Barboach 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 15.8 cm Rộng: 11.6 cm Sâu: 38.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javerini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.