340Whiscash

Whiscash 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu, đóng ở đuôi. Cẩn thận khi làm vây, râu và đuôi.
Cao: 11.9 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 19.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Whiscash 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu, đóng ở đuôi. Cẩn thận khi làm vây, râu và đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 28.6 cm Sâu: 19.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).