341Corphish

Corphish 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi. Sau đó, làm và dán các chân vào thân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 28.4 cm Sâu: 22.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).