342Crawdaunt

Crawdaunt 01

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng biệt, đóng tại các vị trí chỉ định. Sau đó, dán chúng lại với nhau để hoàn thành.
Cao: 25.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 30.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Crawdaunt 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 19.0 cm Rộng: 26.7 cm Sâu: 25.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).