344Claydol

Claydol 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, dán mắt càng sớm càng tốt. Dán các cánh tay vào cơ thể hoặc dùng nam châm.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Claydol 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 19.0 cm Rộng: 17.6 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javerini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).