345Lileep

Lileep 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đáy (đặt thêm vặt nặng vào trong, gần với phần đuôi), sau đó dán các chân. Dừng lại khi làm đến “neck base”. Làm phần cổ riêng (chèn giấy vụn vào để tạo sự ổn định), sau đó dán cổ vào thân. Làm đầu từ phần cổ lên. Tiếp tục, đóng đầu ở mặt. Làm các cánh hoa riêng lẻ và dán từng cánh hoa một vào đầu, theo chiều kim đồng hồ.
Cao: 18.0 cm Rộng: 14.7 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lileep 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).