346Cradily

Cradily 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần bụng (đặt một vật nặng vào trong, gần phía đuôi), sau đó dán chân và đuôi. Dán thêm các vụn giấy vào các mối nối cổ. Tiếp tục, làm đến phần sau của đầu (phần cuối cùng bị lồi). Sau đó, làm đầu từ miệng ra sau đầu. Dán phần đầu vào cổ bằng keo siêu dính. Cuối cùng, làm các cánh hoa riêng lẻ, dán từng cánh hoa một vào đầu theo chiều kim đồng hồ.
Cao: 21.0 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 19.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cradily 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần bụng (đặt một vật nặng vào trong, gần phía đuôi), sau đó dán chân và đuôi. Dán thêm các vụn giấy vào các mối nối cổ. Tiếp tục, làm đến hết phần cổ. Sau đó, làm đầu từ miệng ra sau đầu, đóng ở vị trí dán cổ. Dán phần đầu vào cổ bằng keo siêu dính. Cuối cùng, làm các cánh hoa riêng lẻ, dán từng cánh hoa một vào đầu theo chiều kim đồng hồ.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.4 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).