347Anorith

Anorith 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu và phần thân độc lập. Làm đầu từ phía trước và đóng ở phía sau. Thêm các chi tiết trước khi đóng. Phần thân, làm từ phía sau ra phía trước, đóng từ nơi tiếp giáp với đầu. Dán đầu vào thân rồi hoàn thiện với các chân.
Cao: 5.7 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 16.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Anorith 02

Hướng dẫn: Làm phần đầu và phần thân độc lập. Làm đầu từ phía trước và đóng ở phía sau. Thêm các chi tiết trước khi đóng. Phần thân, làm từ phía sau ra phía trước, đóng từ nơi tiếp giáp với đầu. Dán đầu vào thân rồi hoàn thiện với các chân.
Cao: 8.0 cm Rộng: 22.1 cm Sâu: 21.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).