348Armaldo

Armaldo 01

Hướng dẫn: Làm càng, cánh trước khi làm thân. Phần thân làm từ trên xuống. Trước khi đóng tại lòng bàn chân, nên đặt vật nặng vào trong hai chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 25.2 cm Sâu: 25.8 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Armaldo 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi. Đặt vật nặng vào trong bàn chân để giữ thăng bằng.
Cao: 22.0 cm Rộng: 19.1 cm Sâu: 22.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).