348Armaldo

Armaldo 01

Hướng dẫn: Làm càng, cánh trước khi làm thân. Phần thân làm từ trên xuống. Trước khi đóng tại lòng bàn chân, nên đặt vật nặng vào trong hai chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 25.2 cm Sâu: 25.8 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.