349Feebas

Feebas 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 16.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).