350Milotic

Milotic 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu và râu, làm dần xuống đuôi. Dán các vây bằng keo siêu dính. Đọc thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 14.9 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 25.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).