351Castform

Castform 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cẩn thận với các mảnh nhỏ ở phía dưới, chúng có thể khá phức tạp.
Cao: 16.4 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.