351Castform

Castform 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cẩn thận với các mảnh nhỏ ở phía dưới, chúng có thể khá phức tạp.
Cao: 16.4 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).