352Kecleon

Kecleon 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, làm đuôi trước khi làm chân, đóng ở dưới chân. Cần đặt vật nặng trong bàn chân để đứng. Có thể làm lưỡi tháo lắp với nam châm để sinh động hơn.
Cao: 16.7 cm Rộng: 21.3 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).