353Shuppet

Shuppet 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, đóng ở đáy bên trong.
Cao: 12.0 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 6.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shuppet 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 12.0 cm Rộng: 7.6 cm Sâu: 8.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.