354Banette

Banette 01

Hướng dẫn: Đầu tiên, làm miệng và đuôi, rồi đặt chúng sang một bên. Bắt đầu từ chân làm ngược lên thân, dán đuôi vào vị trí trước khi tiếp tục. Dán các cánh tay trước khi hoàn thành cổ. Làm phần đầu dưới và sau đó dán vào cổ; tiếp tục làm lên trên, dán ba mảnh nhọn. Tiếp tục, làm tóc và đóng ở ngọn tóc.
Cao: 21.5 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 20.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Banette 02

Hướng dẫn: Làm từ chân ngược lên, đóng ở ngọn tóc.
Cao: 21.0 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 23.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Banette 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.0 cm Rộng: 25.9 cm Sâu: 17.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).