355Duskull

Duskull 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ hộp sọ và mắt. Sau đó, làm xung quanh nó đến dưới đáy. Làm cánh tay bắt đầu từ vai xuống tay, sau đó dán vào cơ thể. Đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 18.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Duskull 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 18.0 cm Rộng: 28.1 cm Sâu: 16.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).