357Tropius

Tropius 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở mông.
Cao: 22.1 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 25.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tropius 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau . Hãy cẩn thận với chuối.
Cao: 26.6 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.