358Chimecho

Chimecho 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ chiếc mũ màu vàng, đuôi. Dán phần đuôi bên trong phần dưới của đầu, sau đó làm phần đầu từ trên xuống, dán vào “chiếc mũ vàng” trước khi làm phần còn lại của đầu. Đóng tại mảnh không có khớp nối dưới đầu.
Cao: 20.0 cm Rộng: 6.2 cm Sâu: 6.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Chimecho 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 25.0 cm Rộng: 8.1 cm Sâu: 7.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).