359Absol

Absol 01

Hướng dẫn: Đọc hướng dẫn trong pdo. Cần tập trung khi làm vuốt và bờm.
Cao: 21.8 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 24.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Absol 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 12.0 cm Rộng: 6.2 cm Sâu: 13.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Absol 03

Hướng dẫn: Phần đầu làm từ trên xuống hết bờm. Phần thân làm từ dưới lên, đóng ở cổ. Dán đầu vào cổ để hoàn thành.
Cao: 22.7 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 25.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Absol 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 23.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).