360Wynaut

Wynaut 01

Hướng dẫn: Vì phần đầu và phần thân tách rời nhau nên dùng keo siêu dính dán. Phần đầu làm từ cổ và đóng ở đỉnh đầu. Phần thân làm từ cổ, đóng ở đáy.
Cao: 13.9 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).