361Snorunt

Snorunt 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 11.8 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 9.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snorunt 02

Hướng dẫn: Làm phần thân bên trong từ trên xuống, dán tay và chân. Làm vỏ vàng bên ngoài rồi dán vào thân thân để hoàn thành.
Cao: 10.2 cm Rộng: 9.2 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snorunt 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 12.0 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 10.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).