362Glalie

Glalie 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết đen không khớp nối ở phía sau.
Cao: 15.6 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 13.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Glalie 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở mảnh 29 và 30.
Cao: 15.5 cm Rộng: 18.1 cm Sâu: 14.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Glalie 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết đen không khớp nối ở phía sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.9 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Glalie 02

Hướng dẫn: Làm đỉnh đầu trước. Sau đó, làm phần bên trong và phần trên của miệng cũng như lưỡi và mảnh 20. Dán miệng vào đầu. Tiếp theo, làm phần còn lại của phần bên ngoài miệng bên cạnh mảnh 26. Dán tất cả các mảnh bên ngoài vào mô hình. Khi mọi thứ đã được gắn vào, hãy dán miếng 26 vào miệng ở phía dưới, đóng mô hình. Hãy chú ý đến các gai 31, 32 và 35 nằm trên phần 26.
Cao: 16.5 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 15.5 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).