362Glalie

Glalie 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết đen không khớp nối ở phía sau.
Cao: 15.6 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 13.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Glalie 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết đen không khớp nối ở phía sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.9 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.