363Spheal

Spheal 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 13.0 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 15.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Spheal 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ đuôi, đóng ở tai.
Cao: 12.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 15.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).