367Huntail

Huntail 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 32.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Huntail 02

Hướng dẫn: Xem tệp ID, các số giống nhau dán vào nhau.
Cao: 25.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 11 Độ khó: 2 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).