368Gorebyss

Gorebyss 01

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở mũi.
Cao: 14.0 cm Rộng: 6.2 cm Sâu: 28.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gorebyss 02

Hướng dẫn: Xem tệp ID, các số giống nhau dán vào nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 7 Độ khó: 2 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).