369Relicanth

Relicanth 01

Hướng dẫn: Làm từ miệng về sau, đóng ở đuôi. Dán các vây vào thân khi đến lượt. Chú ý hướng của các vây.
Cao: 12.7 cm Rộng: 6.6 cm Sâu: 17.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.