370Luvdisc

Luvdisc 01

Hướng dẫn: Làm từ sau tới trước, đóng ở miệng.
Cao: 12.0 cm Rộng: 3.7 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Luvdisc 02

Hướng dẫn: Làm từ sau tới trước, đóng ở miệng.
Cao: 12.0 cm Rộng: 3.9 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).