371Bagon

Bagon 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng dưới chân. Dán phần trắng vào đầu trước để tạo đủ áp lực từ bên trong. Ngoài ra, cẩn thận với những cái răng. Đặt thêm vật nặng vào giữa hai chân để giữ cân bằng.
Cao: 13.0 cm Rộng: 7.4 cm Sâu: 8.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bagon 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết giữa hai chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 8.8 cm Sâu: 12.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).