372Shelgon

Shelgon 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phía trước, đóng ở phía sau. Dán chân khi có thể. Đảm bảo các chân bằng phẳng.
Cao: 13.0 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shelgon 02

Hướng dẫn: Làm từ phía trước, đóng ở phía sau.
Cao: 18.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).