374Beldum

Beldum 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán đầu vào  thân, đóng  thân ở đáy. Làm các móng và dán vào đáy trước khi đóng.
Cao: 4.1 cm Rộng: 4.0 cm Sâu: 9.9 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Beldum 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống.
Cao: 4.5 cm Rộng: 4.4 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: PkmV-J
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Beldum 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Làm các móng và dán đáy trước khi đóng.
Cao: 6.3 cm Rộng: 6.2 cm Sâu: 14.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Beldum 04

Hướng dẫn: Làm từ ra sau. Làm các móng và dán vào chi tiết tròn phía sau trước khi đóng.
Cao: 12.0 cm Rộng: 7.5 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javieirni
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).