375Metang

Metang 01

Hướng dẫn: Làm phần thân trước, dán gai khi có thể. Đừng đóng phần thân chính ngay. Tiếp tục với cánh tay, dán cánh tay vào phần thân. Cuối cùng là đóng ở đáy.
Cao: 10.0 cm Rộng: 21.3 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Metang 02

Hướng dẫn: Làm hai cánh tay trước. Sau đó làm thân từ trên xuống, dán cánh tay khi đến lượt. Đóng ở đáy.
Cao: 12.0 cm Rộng: 26.5 cm Sâu: 17.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).