376Metagross

Metagross 01

Hướng dẫn: Làm phần thân chưa đóng phần đáy. Làm mắt và dán chúng lên, sau đó làm và dán X. Tiếp tục với chân. Dán các chân bằng các khớp, tạo dán tùy ý. Đóng ở đáy cơ thể.
Cao: 18.9 cm Rộng: 29.8 cm Sâu: 26.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Metagross 02

Hướng dẫn: Làm các chân riêng lẻ. Sau đó làm phần thân. Dán chúng vào với nhau để hoàn thành.
Cao: 11.0 cm Rộng: 22.9 cm Sâu: 19.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Metagross 03

Hướng dẫn: Làm các chân riêng lẻ. Sau đó làm phần thân. Dán chúng vào với nhau để hoàn thành.
Cao: 13.0 cm Rộng: 22.0 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Metagross 01

Hướng dẫn: Làm các chân riêng lẻ. Sau đó làm phần thân. Dán chúng vào với nhau để hoàn thành.
Cao: 21.0 cm Rộng: 28.4 cm Sâu: 26.5 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).