377Regirock

Regirock 01

Hướng dẫn: Vị trí của tất cả các bộ phận là rất quan trọng, đặc biết là chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 23.9 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Regirock 02

Hướng dẫn: Vị trí của tất cả các bộ phận là rất quan trọng, đặc biết là chân.
Cao: 16.0 cm Rộng: 20.2 cm Sâu: 9.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.