378Regice

Regice 01

Hướng dẫn: Làm từng bộ phận riêng lẻ, nhớ gấp nết để tạo hiểu ứng góc cạnh.
Cao: 18.3 cm Rộng: 26.9 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 5+1 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Regice 02

Hướng dẫn: Làm từng bộ phận riêng lẻ, nhớ gấp nết để tạo hiểu ứng góc cạnh.
Cao: 16.0 cm Rộng: 20.9 cm Sâu: 11.6 cm
Số trang: 3+1 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Regice 03

Hướng dẫn: Làm từng bộ phận riêng lẻ, nhớ gấp nết để tạo hiểu ứng góc cạnh.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 19.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Hekatex
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Regice 04

Hướng dẫn: Làm từng bộ phận riêng lẻ, nhớ gấp nết để tạo hiểu ứng góc cạnh.
Cao: 18.0 cm Rộng: 23.4 cm Sâu: 14.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).